REGULAMIN NASZEJ SZKOŁY

Mobirise

Obowiązki ucznia

• Będę dbać o honor szkoły, szanować polskie tradycje poprzez uczestniczenie w      organizowanych przez szkołę uroczystościach.
• Będę punktualnie przychodzić do szkoły.
• Będę przygotowany na lekcje, poprzez przyniesienie podręcznika, zeszytu i przyborów   do pisania.
• Będę szanować nauczycieli i moich rówieśników.
• Będę aktywnie uczestniczyć na zajęciach.
• Będę systematycznie i sumiennie wykonywał pracę domową.
• Nie będę rozpraszać kolegów podczas zajęć. 

Mobirise

Obowiązki nauczycieli

• Będziemy przykładem dla uczniów w kultywowaniu polskich tradycji i szanowaniu naszych szkolnych obyczajów.
• Zapewnimy dzieciom bezpieczeństwo pod naszą opieką.
• Będziemy traktować wszystkich uczniów z respektem.
• Zapewniamy dzieciom ciekawe i bogate w informacje zajęcia i zabawy edukacyjne.
• Będziemy angażować dzieci w różne konkursy. 

Mobirise

Obowiązki rodziców

• Punktualne i regularne przywożenie dzieci na lekcje i szkolne uroczystości.
• Czytanie z dzieckiem na głos.
• Współpracowanie z nauczycielem aby wesprzeć dziecko w wypełnianiu szkolnych obowiązków.
• Doglądanie i odpowiadanie na szkolne korespondencje podane przez Facebook, stronę internetową lub email.
• W miarę możliwości, udzielanie pomocy w organizowaniu różynych uroczystości szkolnych. 

CODE OF CONDUCT

Mobirise

Students
Own Your Learning!

• I will honor my Polish heritage and my Polish school by participating in learning activities and various school events.
• I will come to class on time.
• I will be prepared for class by bringing my books, doing assigned readings and assignments.
• I will be respectful to my teacher and classmates.
• I will do my best to participate in class discussions, by making content-related comments and asking thinking questions.
• I will monitor my learning of the lesson and ask questions if I do not understand something.
• I will not distract others from learning. 

Mobirise

Teachers
Keeping You Engaged!

• We will model for students how to honor our Polish heritage and our Polish school.
• We will keep all students safe while under our care.
• We will treat all students with respect.
• We will prepare engaging learning activities for students.
• We will encourage students to participate in various school events and contests. 

Mobirise

Parents
Be Supportive!

• Having your child(ren) regularly participating in school programming and school events.
• Reading with your child in Polish at home.
• Cooperating with your child’s teacher in ensuring your child’s success in the program by responding to correspondence.
• Keep informed about school happenings by checking school communication (Facebook, website, email) on a regular basis.
• Help us by volunteering to organize school events. 

Page was started with Mobirise site template