Szkoła Polska Gr.2 ZPwK w Hamilton, została założona w 1936 roku przez Związek Polaków w Kanadzie Gr.2. Zajęcia lekcyjne odbywały się w budynku tej organizacji. W pierwszym roku działalności szkoły, na lekcje języka polskiego uczęszczało 120 uczniów. 

Na przełomie lat 1950-60 przy szkole zaczynają działać: Zespół Taneczny pod opieką p. Jana Karaska oraz Zespół Muzyczny i Chór Szkolny, którymi kierował p. Mieczysław Pilikowski. W 2002 roku został założony Teatrzyk „Iskierka”. Opiekunem teatrzyku jest p. Ewa Iwanicka.  

Młodzież szkolna od początku istnienia szkoły brała czynny udział w uroczystościach polonijnych, różnych konkursach i olimpiadach organizowanych dla uczniów polskich szkół.  

W historii naszej szkoły było wiele ważnych momentów, a wśród nich:

• spotkanie młodzieży szkolnej z Ojcem św. Janem Pawłem II w 1984 roku;

• spotkanie z p. Lechem Wałęsą w 1989 roku;

Przez ponad 40 lat ZPwK GR.2, a od 1954 z pomocą Koła Polek finansował działalność szkoły i opłacał pracujących w niej nauczycieli. W 1976 roku rząd kanadyjski przejął opiekę nad szkołami etnicznymi, udostępniając im budynki szkół i opłacając pracę nauczycieli. Od roku 2002 lekcje odbywają się w soboty rano, w budynku Helen Detwiler School.

Mobirise

Jubileusz Szkoły Polskiej
Gr.2 ZPwK w Hamilton

To już 85 lat jak działa nasza szkoła. Nauczyciele, uczniowie, rodzice i przyjaciele szkoły, uczcili to wydarzenie 15 października 2022, podczas uroczystej akademii podczas, której mogliśmy poznać historię szkoły w pokazie zdjęć, przygotowanym specjalnie na tą uroczystość. Jubileuszowy film można objerzeć kilkając na przycisk poniżej.

Polska Szkoła we wspomnieniach nauczycieli i uczniów.


W latach 50-tych Dom Związkowy był naszym drugim domem. Lubiłam chodzić do Polskiej Szkoły, bo było to miejsce gdzie poznawaliśmy dzieci z innych polskich rodzin. Szkoła była dwa razy w tygodniu od 6-tej do 8-mej wieczorem. W czasie lekcji przeważnie uczyliśmy się mówić, pisać i czytać po polsku. Bardzo proste lekcje, ale pamiętam je do dziś.
Nauczycielami byli p. Korbut i p. Trepczyk.

Gienia Warda uczennica w latach 50-tych.

Nie ma tak zaszczytnej pracy, jak praca z dziećmi w szkole. W Szkole Gr.2 pracowałam od 1974 r. do 2006 r. – byłam też jej kierownikiem. Praca ta dawała mi dużo satysfakcji, bo to nie tylko nauczanie języka polskiego, ale także organizowanie różnych uroczystości, wycieczek, konkursów, konferencji i spotkań nauczycieli. Serdecznie dziękuję wszystkim za wysiłek w kontynuowaniu polskich tradycji i języka polskiego na emigracji. 

Życzę Wam dalszego rozwoju i wielu sukcesów. Dzieciom – bardzo dobrych wyników. 

śp. Florentyna Lewczuk – były kierownik szkołyNazywam się Elżbieta Krawczak. Jestem absolwentką Polskiej Szkoły przy Gr.2 ZPwK. Tak jak każde z nas, dzięki inicjatywie naszych rodziców, miałam możliwość nauczenia się języka polskiego w jednej z wielu polskich szkół w Kanadzie.
Zawsze z sentymentem będę wspominać czas spędzony z moimi rówieśnikami, kiedy uczyliśmy się nie tylko mowy ojczystej mamy i taty, ale również poznawaliśmy historię, geografię Polski oraz tradycje i kulturę, z którą oni przywędrowali aż tutaj do Kanady.
Ileż to czasu spędziłam na próbach do przedstawień szkolnych. Do dziś wspominam i podziwiam naszą nauczycielkę Ewę
za jej zapał i to, że była w stanie z nami wytrzymać w trakcie prób i doprowadzić przedstawienie do finału, czyli pokazu publiczności. I te wielkie brawa na koniec każdego występu dla uhonorowania pani Ewy i naszej szkolnej grupy teatralnej.

Kontakt do szkoły

Adres:

Hill Park Learning Centre
465 E 16th St, Hamilton,ON L9A 4K6

Telefon:

289-689-0718

E-mail:

szkola.gr2@gmail.com

Created with Mobirise website maker