responsive web templates

 Szkoła Polska Gr.2 ZPwK w Hamilton, została założona w 1936 roku przez ZPwK, który przez blisko 40 lat finansował jej działalność. Od 1976 roku rząd Prowincji Ontario przejął  opiekę nad szkołami etnicznymi, co w znacznym stopniu ułatwiło ich działalność. 

W każdej polonijnej szkole, oprócz nauki języka polskiego, elementów polskiej historii i geografii, przekazujemy też dzieciom polskie tradycje i uczymy kochać kraj ich rodziców.

Adres:

3200 BRIGADE DR, HAMILTON,
ON L9B 2E3

Telefon:

E-mail:

szkoła.gr2@gmail.com

Znajdz nas na !