Nasze klasy

Mobirise

Przedszkole - JK

Nauczycielka - Anna Zawada


Do tej grupy zapraszamy najmłodsze dzieci w wieku przedszkolnym czyli 4 i 5 lat. To tutaj dzieci rozpoczynają przygodę z zaczarowanym światem liter. Przedszkolaki uczą sie czytać przez zabawę, w czasie której poznają tajemniczy pisany kod. Wykorzystując metodę czytania globalnego dzieci kojarzą słowo z dźwiękiem przy pomocy ilustracji. Nauka rozpoznawania słów przebiega w formie zabawy w wykorzystaniem rekwizytów i zabaw muzyczno- ruchowych. Dzieci poznają polskie tradycje oraz symbole narodowe.  

Mobirise

Przedszkole SK 

Nauczycielki - Magdalena Burgess i Carolina Szczurek


Tutaj witamy starszych przedszkolaków 5 i 6 lat , które będą doskonalić swoje umiejętności językowe. Zajęcia obejmują różnicowanie liter i sylab, co jest pierwszym etapem procesu nauki czytania i pisania. Równolegle z nauka czytania sylab prowadzone sa zajecia z globalnego rozpoznawania wyrazów / tak zwane czytanie wielowyrazowe/ .
Lekcje prowadzone są w korelacji z zajęciami muzycznymi , ruchowymi oraz zajęciami plastycznymi. Uczniowie poznają tradycje i zwyczaje polskie. 

Mobirise

Klasa PSL (Polish Second Language)


Nauczycielka - Monika Migoń

Do tej klasy zapraszamy dzieci młodsze, starsze i młodzież, które nie miały wcześniej styczności z językiem polskim. Celem jest poznawanie języka polskiego poprzez aktywne metody nauczania. Uczniowie uczą się posługiwania językiem poprzez zabawę, wykorzystując do tego gry i zabawy integracyjne, edukacyjne, zabawy grupowe oraz programy multimedialne. Dzieci poznają polskie tradycje i kulturę oraz najważniejsze informacje o kraju, jakim jest Polska.  


Mobirise

Klasa 1/2

nauczycielka - Kamila Suleja


 Klasa dla dzieci w wieku 6-8 lat. Zajęcia skupiają się na nauce czytania poprzez powtarzanie, rozumienie i nazywanie samogłosek, sylab i wyrazów. Dzieci uczą się czytać metodą sylabową, która jest wzbogacona o zajęcia metodą czytania globalnego czyli wielowyrazowego. Podczas zajęć wykorzystywane są metody aktywizujące, które stymulują proces nauki czytania i pisania w języku polskim, a zatem gry i zabawy edukacyjne, integracyjne , ruchowe, plastyczne oraz muzyczne.  Uczniowie zdobywają wiedzę o kraju swoich rodziców i dziadków , poznają kulturę i tradycje polskie. 

Mobirise

Klasa 3/4


Nauczycielka - Joanna Tambor

Zapraszamy dzieci w wieku 8-10 lat . Uczniowie rozwijają swoje umiejętności w czytaniu, pisaniu oraz prowadzeniu rozmów w języku polskim. Rozwijają zdolności językowe poprzez wykorzystanie aktywizujących metod nauczania języka polskiego.
Zabawy i gry edukacyjne, prace - metoda projektu, zabawy interakcyjne, technologie multimedialne pomagają uczniom przyswoić reguły polskiej gramatyki, ortografii i leksyki.
W dalszym ciągu wzbogacają wiedzę o tradycjach, legendach, geografii i historii Polski . 

Mobirise

Klasa 5/6

nauczycielka - Danuta Baldyga


Do tej klasy zapraszamy dzieci w wieku od 10-12 lat. Uczniowie kontynuują naukę języka z zakresu gramatyki i ortografii . Rozwijanie i podnoszenie poziomu samodzielności językowej skupia się na płynności czytania i pisania oraz rozumienia mowy polskiej, zarówno w konwersacjach jak i z przekazów medialnych. Podczas zajęć wykorzystywane są zarówno zabawy,gry edukacyjne , językowe , leksykalne oraz programy multimedialne. Nauka języka polskiego jest przeplatana zagadnieniami z zakresu geografii i historii.  

Mobirise

Klasa 7 i 8

nauczycielka - Ewa Iwanicka


Do tej klasyzapraszamy najstarszych uczniów w wieku 12-14 lat.
Głównym celem dla tej grupy wiekowej jest kształtowanie poziomu biegłości językowej dającej łatwość rozumienia języka mówionego i pisanego. 
Uczniowie doskonalą swoje umiejętności w wypowiadaniu się w piśmie oraz prowadzenia płynnych konwersacji w języku polskim. Potrafią relacjonować
i wyrażać swoje myśli i opinie.  Treści historyczne, geograficzne oraz kulturalno- oświatowe są realizowane przy wykorzystaniu metod aktywizujących
i multimedialnych. 

Mobirise

Muzyka i rytmika

nauczyciel - Antoni Sękowski

Uczniowie naszej szkoły mają okazję uczyć się polskich piosenek, które dumnie mogą zaprezentować swoim rodzicom i dziadkom na jasełkach, akademiach z okazji świąt narodowych i innych uroczystościach w ciągu roku szkolnego. Celem zajęć muzyczno-rytmicznych jest wzbogacanie słownictwa, rozwijanie poczucia rytmu, słuchu, pamięci i wyobraźni.
 

 

Kontakt do szkoły

Adres:

Hill Park Learning Centre
465 E 16th St, Hamilton,ON L9A 4K6

Telefon:

289-689-0718

E-mail:

szkola.gr2@gmail.com

Created with Mobirise site builder