Mobirise

Witamy w klasie 1 i 2

Zajęcia on-line w każdą sobotę od 11:30-1:00 pm


 Klasa dla dzieci w wieku 6-8 lat. Zajęcia skupiają się na nauce czytania poprzez powtarzanie, rozumienie i nazywanie samogłosek, sylab i wyrazów. Dzieci uczą się czytać metodą sylabową, która jest wzbogacona o zajęcia metodą czytania globalnego czyli wielowyrazowego. Podczas zajęć wykorzystywane są metody aktywizujące, które stymulują proces nauki czytania i pisania w języku polskim, a zatem gry i zabawy edukacyjne, integracyjne , ruchowe, plastyczne oraz muzyczne.  Uczniowie zdobywają wiedzę o kraju swoich rodziców i dziadków , poznają kulturę i tradycje polskie. 

The page was created with Mobirise templates