Mobirise

Witamy w klasie 7 i 8

nauczycielka - Ewa Iwanicka


W tej klasie witamy najstarszych uczniów w wieku 12-14 lat.
Głównym celem dla tej grupy wiekowej jest kształtowanie poziomu biegłości językowej dającej łatwość rozumienia języka mówionego i pisanego. 
Uczniowie doskonalą swoje umiejętności w wypowiadaniu się w piśmie oraz prowadzenia płynnych konwersacji w języku polskim. Potrafią relacjonować
i wyrażać swoje myśli i opinie.  Treści historyczne, geograficzne oraz kulturalno- oświatowe są realizowane przy wykorzystaniu metod aktywizujących
i multimedialnych. 

Site was built with Mobirise