Mobirise

Witamy w klasie 5 i 6

Zajęcia on-line w każdą sobotę od 9:30-11:00 am


Do tej klasy zapraszamy dzieci w wieku od 10-12 lat. Uczniowie kontynuują naukę języka z zakresu gramatyki i ortografii . Rozwijanie i podnoszenie poziomu samodzielności językowej skupia się na płynności czytania i pisania oraz rozumienia mowy polskiej, zarówno w konwersacjach jak i z przekazów medialnych. Podczas zajęć wykorzystywane są zarówno zabawy,gry edukacyjne , językowe , leksykalne oraz programy multimedialne. Nauka języka polskiego jest przeplatana zagadnieniami z zakresu geografii i historii.  

Build your own site with Mobirise