Mobirise

Witamy w klasie 3 i 4

Zajęcia on-line w każdą sobotę od 10:15-11:45 am


Zapraszamy dzieci w wieku 8-10 lat . Uczniowie rozwijają swoje umiejętności w czytaniu, pisaniu oraz prowadzeniu rozmów w języku polskim. Rozwijają zdolności językowe poprzez wykorzystanie aktywizujących metod nauczania języka polskiego.
Zabawy i gry edukacyjne, prace - metoda projektu, zabawy interakcyjne, technologie multimedialne pomagają uczniom przyswoić reguły polskiej gramatyki, ortografii i leksyki.
W dalszym ciągu wzbogacają wiedzę o tradycjach, legendach, geografii i historii Polski . 

Mobirise site software - Get now