Mobirise

Klasa 3/4


Nauczycielka - Joanna Tambor

Zapraszamy dzieci w wieku 8-10 lat . Uczniowie rozwijają swoje umiejętności w czytaniu, pisaniu oraz prowadzeniu rozmów w języku polskim. Rozwijają zdolności językowe poprzez wykorzystanie aktywizujących metod nauczania języka polskiego.
Zabawy i gry edukacyjne, prace - metoda projektu, zabawy interakcyjne, technologie multimedialne pomagają uczniom przyswoić reguły polskiej gramatyki, ortografii i leksyki.
W dalszym ciągu wzbogacają wiedzę o tradycjach, legendach, geografii i historii Polski . 

This website was made with Mobirise theme