Witamy serdecznie na stronie internetowej
Szkoły Polskiej Gr.2 Związku Polaków w Kanadzie.
Nasza Szkoła Polska istnieje już w Hamilton 78 lat.
Pragniemy, aby nasi uczniowie nauczyli się języka polskiego, poznali geografię, historię i tradycje kraju swoich rodziców i dziadków.

Każda klasa ma lekcje muzyki, co wpłynęło na większe zainteresowanie nauką j. polskiego.W czasie tych zajęć muzycznych dzieci, pod fachową opieką instruktora muzyki, mają zajęcia rytmiki i uczą się śpiewać polskich piosenek. Od 13 lat działa przy szkole teatrzyk Iskierka, który każdego roku, w czasie imprezy Dzieci  Dzieciom, organizowanej przez naszą szkołę dla całej Polonii z okazji Dnia Dziecka, przedstawia różne bajki.

Zajęcia w szkole odbywają się w soboty od godz.10:00 do 13:00. 
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Adres Szkoły Polskiej Gr. 2 

Helen Detwiller School 320 Brigade Dr.(okolica Upper Wellington i Stone Church)       


Polska Szkoła.

Choć żyć nam przyszło poza Polską,
cieszymy się, że polskie szkoły mamy,
bo naszą polskość, mowę swojską,
kochanej szkole zawdzięczamy.

Ta szkoła była drugim domem,
bawiła nas i nas uczyła.
Tradycje wielkiej, pięknej Polski
we wdzięcznych sercach zostawiła.

A pamięć szkoły - zawsze w sercu
Ciepłe wspomnienia nam przywoła,
O naszych lekcjach - w polskim duchu,
Niech żyje nasza Polska Szkoła !!!