HISTORIA SZKOŁY POLSKIEJ
GR.2  ZPwK W HAMILTONIE.


1936

 

         
Gr.2 ZPwK zakłada w Hamiltonie Polską Szkółkę - 120 uczniów. 
Gr.2  całkowicie finansuje jej działalność. 
Jednym z pierwszych nauczycieli jest p. ADOLF KARGOL.

 


1941

 

        
Przeprowadzka do nowej siedziby Gr.2. Lekcje odbywają się 2 razy
w tygodniu od 6 do 8 po południu.

 


1954

 

        
Szkoła liczy 150 uczniów. Nauczyciel p. JAN KARASEK zakłada 
przy szkole Zespół Taneczny.  
Koło Polek przy Gr.2  dołącza do sponsorowania szkoły.

 


1962

 

        
Nauczyciel p. MIECZYSŁAW PILIKOWSKI zakłada Zespół Muzyczny 
i Chór Szkolny.
Szkoła otrzymuje programy nauczania z założonego w Kanadzie ZNP.

 


1971

 

        
W szkole zaczyna pracować p. MARIA WOŁOCH, która pomaga prowadzić    chór.

 


1974 

 

       
Pracę w szkole rozpoczyna wieloletnia kierowniczka szkoły
p. FLORENTYNA LEWCZUK.
Zaczyna działać Komitet Rodzicielski. 
Prezes Gr.2 p.W.Raś wspaniale dba o szkołę. Lekcje odbywają się     wieczorami 4 razy w tygodniu.

 


1976

 

           
Rząd kanadyjski przejmuje opiekę nad szkołami etnicznymi i opłaca  pracę     nauczycieli.
Zajęcia szkolne przeniesione do budynku  hamiltońskiego liceum Scott Park.

 


1978

 

           
Obchody Międzynarodowego Roku Dziecka w Hali Polskiej - Burlington.
Szkoła organizuje Konferencję Metodyczną dla nauczycieli polonijnych 
w Ontario.
Nowa nauczycielka p.ANIELA ŁUKASIK.

 


1984

 

           
Spotkanie młodzieży szkolnej z Ojcem Św. Janem Pawłem II - Toronto.

 


1986

 

           
Jubileusz 50 - lecia naszej Polskiej Szkoły.

 

    
1988

 

           
Zatrudniono w szkole p.KRYSTYNĘ  KUŚMIERCZAK.

 


1989

 

           
Nauczyciele i uczniowie uczestniczą w spotkaniu z gościem z Polski     p.Lechem Wałęsą.

 


1991

 

           
Pracę w szkole rozpoczyna p. EWA IWANICKA, w 1993 r. p.DANUTA     CIELIŃSKA i 1995r.p.GRAŻYNA KSIĄŻEK.

 


1996

 

           
Jubileusz 60 - lecia szkoły w nowej siedzibie Gr.2  ZPwK przy 1050 Barton.
Szkołę przeniesiono do budynku Briarwood School -  87 uczniów.     Zatrudniono p.MARTĘ JAKUBOWSKĄ.

 


1999

 

          
Nowa lokalizacja szkoły w Mountain Secondary School.

 


2001

 

        
Finał Konkursu Recytatorskiego Fundacji Reymonta  M.Bobel- II miejsce

 


2002

 

          
Przy szkole, z inicjatywy  M.Jakubowskiej i A. Bobel  zostaje założony     Teatrzyk „Zosia”. E. Iwanicka z pomocą rodziców i uczniów organizuje
w Hamiltonie pierwszą imprezę z okazji Dnia Dziecka, pod hasłem DZIECI
- DZIECIOM. Teatrzyk przedstawia bajkę „Warkocz    Królewny Wisły”.  
Do współpracy zaproszono inne szkoły polskie i zespół taneczny „Polonez”.
Głównym sponsorem jest Gr.2  ZPwK.
Szkolna  Rodzinna Zabawa Andrzejkowa - dochód  na Dzień Dziecka.

 


2003

 

          
Kolejna zmiana lokalizacji szkoły Seneca Learning Center.
Dzień Dziecka - bajka „Krakowianka o modrych oczach”. W związku
z dniem Dziecka, zrodził się pomysł wręczania nagrody DAR SERCA 
dla dzieci chorych i w różny sposób skrzywdzonych przez los. 
W celu zebrania pieniędzy przy budynku Gr.2 odbył się pierwszy CAR     WASH ( organizowany od tego roku, w każdy majowy długi weekend).  
Nagrodę otrzymują siostry Joasia i Marta Skrok.
24.10.03  z inicjatywy E. Iwanickiej i J. Sromka, z pomocą prezesa Gr.2
p.S. Głogowskiego szkoła przygotowuje uroczysty bankiet z okazji 25 –
lecia pontyfikatu Papieża Jana Pawła II „Polonia Hamiltonu w hołdzie     Papieżowi”.  Dochód z imprezy na budowę     Świątyni Opatrzności 
w Warszawie i dla chorego w Polsce chłopca Dominika Ptaka.

 


2004

 

        
Finał Konkursu Recytatorskiego Fundacji Reymonta  M.Bobel - III miejsce.
Teatrzyk Szkolny o nowej nazwie „Iskierka” w czasie Dnia Dziecka     przedstawia bajkę „Królewna Śnieżka”.
Nagrodę Dar Serca - Robert Puzio. 
Dzieci z naszej szkoły z okazji obchodów 60- rocznicy Powstania     Warszawskiego występują w Grimsby  w Place Polonase , spotkanie
z kombatantami i konsulem RP p.A.Krężelem.

 


2005

 

        
Z inicjatywy rodziców szkoła otwiera swój nowy oddział w soboty w Helen     Detwiler School. Przez 2  lata zajęcia odbywają się we wtorki i soboty.
Nowa nauczycielka p. MAGDALENA IWANICKA.  
Dzień Dziecka bajka „Kopciuszek”.
Dar Serca otrzymuje rodzeństwo  Natalia i Tomek Hałasa. 
Finał Konkursu Recytatorskiego Fundacji Reymonta  M.Bobel - I miejsce.
Gościnny wyjazd dzieci z bajką do Szkoły Konsularnej w Toronto.

 

    
2006

 

           
Dzień Dziecka  premiera bajki „Smok Wawelski” .
Dar Serca - Hania i Nicole Młynarczyk.
70 - lecie naszej szkoły - uroczyste pożegnanie kierowniczki szkoły 
p. F.Lewczuk.

 


2007           

 

Pracę w szkole rozpoczyna p. MAGDALENA BUSZKOWSKA.
Nauczyciele i uczniowie nawiązują kontakt ze Szkołami Polskimi
w okolicach Żytomierza na Ukrainie.
Z pomocą ks.Skwierczyńskiego następuje wymiana listów i przesyłanie     paczek dla dzieci.
Rodzinna Szkolna Zabawa Wiosenna -  dochód dla szkoły.
Dzień Dziecka - „Warkocz Królewny Wisły”. Dar Serca -   Orzeł

 


2008

 


Nowy nauczyciel  p. KRZYSZTOF GUMIENIAK.
DNI  POLSKIEJ SZKOŁY W KANADZIE akademia z udziałem rodziców
i zaproszonych gości.
Dzień Dziecka –„Shrek”  Dar Serca otrzymują Natalia i Adam Kornak.
Sukcesem naszej szkoły i całej Polonii było zebranie przez p. Grażynę     Dragan 6 tysięcy dolarów dla osieroconego rodzeństwa.
Wysłanie paczek na Ukrainę.

 


2009

 

          
Pracę w naszej szkole rozpoczyna p.ALEKSANDRA URBANEK.  
Wprowadzamy lekcje rytmiki i naukę śpiewu polskich piosenek –
Instruktor p.Wiesław Kut.
DNI  POLSKIEJ SZKOŁY W KANADZIE – prezentacja p. Zofii Kata
Zbiórka donacji w czasie Jasełek dla chorej na porażenie mózgowe     M.Kowalskiej z Elbląga (www.magdalenakowalska.blog.onet.pl)
Finał Konkursu Czytania zorganizowanego przez ZNP w Toronto  -     M.Bobel (II miejsce), V. Zychowicz, P. Świerkosz (II miejsce) .
Dzień Dziecka – „Królewna Śnieżka”. Dar Serca –Julcia Orzeł i Szymon     Nowagiel.
Gościnny występ teatrzyku w Polskiej Szkole w Burlingtonie.

 


2010

 

        
Nowe podręczniki  dla klas starszych Trylogia Polonijna.
DNI  POLSKIEJ SZKOŁY W KANADZIE – Fryderyk Chopin: przybliżenie     dzieciom jego talentu.
Szkolna Rodzinna Zabawa Wiosenna.
Festiwal Piosenki Szkolnej w Burlingtonie –M.Socha(wyróżnienie), duet     M.Gula i C.Gallan, J.Banatkiewicz
Dzień Dziecka bajka „Kot w butach”, Dar Serca - Ariana i Izabella     Mokamel. 
Efrem Kulik (były prezes Gr.2) - Donacja dla szkoły - $1300.

 


2011

 

Szkolna Rodzinna Zabawa Wiosenna - spotkanie z gościem z Ukrainy     ks.J.Skwierczyńskim.
Seria zajęć sportowych - nauka gry w piłkę nożną, z inicjatywy Klubu     Sportowego. 
Finał Konkursu Czytania – P. Świerkosz (II miejsce), D.Banatkiewicz(II     miejsce), T.Kromka
Dzień Dziecka – „Kopciuszek”, Dar Serca - Karolina Sromek i Mateusz     Bobel.
W czasie Jasełek zbiórka pieniądzy na leczenie dla  M. Kowalskiej i D.     Ptaka w Polsce.
10 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2011-2012. 
Tegoroczne Dni Polskiej Szkoły będą przebiegały pod hasłem: 
"MARIA SKŁODOWSKA - CURIE  -1867-1934."
Uroczysty Bankiet: 75 - lecie Szkoły Polskiej Gr.2 ZPwK.
 

 „Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam, 
Tęs
knota w serce się wgryza, 
Oczy mam pełne łez...”

      
                    Julian Tuwim

W latach 50 - tych Dom Związkowy był naszym drugim domem. Lubiłam chodzić do Polskiej Szkoły,  bo było to miejsce gdzie poznawaliśmy dzieci z innych polskich rodzin. Szkoła była dwa razy w tygodniu od 6-tej do 8-mej wieczorem.  W czasie lekcji przeważnie uczyliśmy się mówić, pisać i czytać po polsku.  Bardzo proste lekcje, ale pamiętam je do dziś.  Nauczycielami byli p. Korbut i p. Trepczyk.

 

                                                           Gienia Warda uczennica w latach 50-tych

 

 

 

 

Z okazji 75-lecia Szkoły gratuluję moim koleżankom nauczycielkom wspaniałych osiągnięć w nauczaniu i pracy społecznej. Nie ma tak zaszczytnej pracy, jak praca

 

z dziećmi w szkole.W Szkole Gr.2  pracowałam od 1974r. do 2006r. -  byłam też jej kierownikiem. Praca ta dawała mi dużo satysfakcji, bo to nie tylko nauczanie j.polskiego, ale także organizowanie różnych uroczystości, wycieczek, konkursów, konferencji i spotkań nauczycieli. Serdecznie dziękuję wszystkim za wysiłek

 

w kontynuowaniu polskich tradycji i j.polskiego na emigracji. Życzę Wam dalszego rozwoju i wielu sukcesów. Dzieciom - bardzo dobrych wyników.

 

                                       Florentyna Lewczuk - były kierownik szkoły.


Nazywam sie Elżbieta Krawczak. Jestem absolwentką Polskiej Szkoły przy Gr. II ZPwK. Tak jak każde z nas, dzięki inicjatywie naszych rodziców, miałam możliwość nauczenia się j. polskiego w jednej z wielu polskich szkół w Kanadzie. Zawsze z sentymentem będę wspominać czas spędzony z moimi rówieśnikami, kiedy uczyliśmy się nie tylko mowy ojczystej mamy i taty, ale również poznawaliśmy historię, geografię Polski oraz tradycje i kulturę, z którą oni przywędrowali aż tutaj do Kanady. Ileż to czasu spędziłam na próbach do przedstawień szkolnych. Do dziś wspominam i podziwiam naszą panią nauczycielkę Ewę za jej zapał i to, że była w stanie z nami wytrzymać w trakcie tych prób i doprowadzić przedstawienie do finału, czyli pokazu dla publiczności. I te wielkie brawa na koniec każdego występu dla uhonorowania pani Ewy i naszej szkolnej grupy teatralnej.