Nauczyciele obecnie pracuj?cy w szkole:

               Ewa Iwanicka                      1991

               Gra?yna Ksi??ek                  1995

               Magdalena Burgess             2005

               Magdalena Mullins              2007

               Aleksandra Urbanek             2009

               Wies?aw Kut                         2009

               (nauczyciel rytmiki i ?piewu)

 

            Nauczyciele na zast?pstwa:

               Krzysztof Gumieniak          

               Angelina Ksi??ek

               Anna Pellerin

               Karolina Król